Reinie Melissant (burgemeester Gemeente Gorinchem), Jeroen Koedam (Provincie Zuid-Holland), André Flach (Vicevoorzitter regio Drechtsteden) (Michel de Groot)

Woensdagmiddag waren belanghebbenden en belangstellende aanwezig bij de indiening propositie Regio Deal vanuit regio DrechtstedenGorinchem en de uitzonderlijk en unieke brede steun die het daarvoor ontvangt vanuit overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en zorginstellingen. Wij lichten kort de laatste ontwikkelingen toe en informeren u over welke regionale opgaven we gezamenlijk aanpakken die bijdragen aan de brede welvaart en leefbaarheid in de regio en daarmee in Nederland.

Dit vond plaats in Kinderdijk. Na enige toelichting en een symbolische handeling ( druk op de rode knop) kon men in gesprek gaan met Reinie Melissant (burgemeester Gorinchem), André Flach (portefeuillehouder Economie en vicevoorzitter Drechtsteden) en een afgevaardigde van de Provincie Zuid-Holland.

Op de website Drechtsteden.nl stond een mooie omschrijving over “Samen investeren in inwoners Drechtsteden-Gorinchem. Dit delen we hieronder graag met u. Klik op link geheel onderaan de “tweet”.

https://www.drechtsteden.nl/nieuws/regio-deal-drechtsteden-gorinchem-samen-met-provincie-zuid-holland-ingediend-bij-het-rijk