Deze week werden de aandelen van Eneco verkocht aan Mitsubishi en Chubu, bedrijven uit Japan. Van die aandelen had Gorinchem er ook een aantal in bezit. Omgerekend gaat dit voor Gorinchem een bedrag van €. 27.000.000 extra in kas betekenen.

In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de mogelijke verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen. Wel is aangegeven dat de verwachte verkoopopbrengst voor 3 onderwerpen zal worden ingezet t.w. duurzaamheid, mobiliteit en de (reductie van de) schuldpositie. Tevens is opgenomen dat er €. 1.500.000 ingezet zal worden voor het herfinancieren van hoogrentende leningen om een rentebesparing te realiseren.

In de Perspectiefnota 2021 zal (bij definitieve verkoop) een voorstel worden opgenomen over de bestemming/inzet van deze middelen.