Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). In de Wvggz is geregeld dat iedere inwoner bij een gemeentelijk meldpunt een melding kan doen als hij of zij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft.

Melding maken

De nieuwe wet geeft de persoon over wie een melding wordt gedaan meer mogelijkheden om mee te praten over de benodigde zorg. Dit geldt ook voor de familie en naasten van deze persoon.

Bij de nieuwe wet is het uitgangspunt dat verplichte zorg thuis gegeven wordt. Alleen als het echt niet anders kan, gaat de persoon die verplichte zorg nodig heeft naar een zorginstelling. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Op de pagina Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vindt u meer informatie over het gemeentelijk meldpunt en hoe u een melding maakt.