In het noorden van Gorinchem bedrijventerrein Groote Haar gepland. Het betreft een duurzaam bedrijventerrein, een tweetal windturbines en een aansluiting op de A27. De gemeente gaat er alles aan doen om de start van de werkzaamheden te versnellen.

Begin januari is de gemeente gestart met de ophoging van een deel van de percelen; de percelen in het zuiden van het gebied, juist ten noorden van de Haarweg. Er worden tijdelijke toegangen tot het gebied gerealiseerd ter hoogte van de Mollenburgseweg en de Hoogbloklandseweg. De transporten van de baggerspecie zullen naar verwachting plaatsvinden in de maanden februari en maart 2020.

Kwaliteitsatlas

De toegang aan de zijde van de Mollenburgseweg wordt gebruikt voor transporten met baggerspecie vanuit het project Tuinen van Mollenburg_ De baggerspecie wordt in een tijdelijk te realiseren baggerdepot gestort. De baggerspecie droogt in tot verwerkbare grond en in een later stadium wordt deze grond verwerkt op de percelen. De samenstelling van de baggerspecie is goedgekeurd ten behoeve van wonen/industrie en landbouw/natuur.

De reeds aanwezige grondophoging aan de Haarweg wordt ontgraven en over de tijdelijke toegang getransporteerd naar de percelen aan de zijde van de Hoogbloklandseweg. Deze grond wordt gebruikt om de percelen op de juiste hoogte te brengen.

Ten behoeve van de aanleg van de toegangen in januari, zal mogelijk gebruikt worden gemaakt van een halve wegafzetting op de Haarweg. Hierdoor zal tijdelijk enige overlast kunnen ontstaan. Van een volledige wegafzetting is geen sprake.