Musea in Zuid-Holland maken kans op een jaarlijkse rijksbijdrage van €250.000 gedurende 4 jaar. Het geld is voor het uitvoeren van publieksactiviteiten die te maken hebben met de gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal belang. Elke provincie kan hiervoor één museum voordragen. De provincie nodigt daarom musea uit om hun interesse te laten blijken.

Zuid-Holland heeft veel mooie musea die het publiek in aanraking brengen met uiteenlopende thema’s zoals kunst, geschiedenis en techniek. Dit betekent dat meerdere musea in aanmerking kunnen komen. Op basis van de plannen die ingediend worden, draagt de provincie één museum voor bij het rijk.

Meer info: Provincie Zuid Holland

foto: GP-buro