Heeft u vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen of uw WOZ- waarde, bel dan het speciale informatienummer (0183) – 65 93 99.

Ook als u het niet eens bent met uw WOZ waarde of een aanslag kunt u bellen naar (0183) 65 93 99. Een medewerker neemt dan de aanslag of WOZ beschikking samen met u door en past die waar mogelijk meteen aan. Zo voorkomt u dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

Digitale berichtenbox

Als u gebruik maakt van de Berichtenbox van MijnOverheid kunt u aangegeven dat u van de gemeente Gorinchem digitale post wil ontvangen. U ontvangt uw aanslagbiljet dan in uw Berichtenbox. Heeft u dit nog niet geregeld en wilt u belastingaanslagen van de gemeente voortaan digitaal ontvangen? Dan kunt u dit regelen via www.mijn.overheid.nl

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen, de WOZ en OZB, bezwaar maken, een automatisch incasso regelen en kwijtschelding vindt u onder Belastingen.