De kosten voor afvalverwerking lopen steeds hoger op. Met name voor oud papier worden de kosten steeds hoger, deels door het verkeerd aanbieden van de inwoners, maar zeker ook door de ontzettend lage papierprijs. De gemeente meldt dat er wordt gesproken over anders inzamelen van afval, maar voor papier is dat nog lang niet het geval.

door Marjanne Dijkstra
foto: BDU-media