zaterdag 22 februari 2020

Na de intense samenwerking van hun theaterperiode bleven er met tussenpozen nieuwe liedjes komen. Gerijpter, beter. Maar nog steeds leuk. Tijd voor een nieuwe CD, getiteld ‘Reünie’. Veel nieuwe liedjes, wonderschoon gitaarspel van Paul en enige onontkoombare verhalen van Marcel.

Theater ’t Pand
zaterdag 22 februari 2020
Aanvang: 20.30 uur-Prijs: €.10,00