In het najaar van 2019 hield de gemeente Gorinchem een onderzoek naar de ervaringen van inwoners en ondernemers met evenementen in Gorinchem. Hieruit blijkt dat:

 • de meerderheid van de bewoners en ondernemers tevreden is over het aantal evenementen, de variatie en de kwaliteit.
 • Over de veiligheid en spreiding 20-30% van de binnenstadbewoners en ondernemers minder tevreden is.
 • De binnenstadbewoners het aanbod van evenementen een 7,1, ondernemers een 7,2 en de inwoners van de overige wijken een 7,3 geven.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen die we zullen meenemen bij de voorbereidingen van komende evenementen:

 • Binnenstadbewoners hebben vooral verbetersuggesties voor de Zomerfeesten. Met name over geluid en parkeren.
 • Vanuit de ondernemers is aangegeven dat ze graag de aanloopstraten meer willen betrekken bij de evenementen (spreiding) of meer evenementen op de locatie Buiten de Waterpoort plaats willen laten vinden.
 • Ondernemers vragen ook aandacht voor een andersoortige sfeer van evenementen.
 • Binnenstadbewoners blijken niet goed te weten waar zij overlast kunnen melden. We zullen erop toezien dat dit steeds duidelijk in bewonersbrieven wordt vermeld.

Het onderzoek

Het onderzoek is gehouden onder bewoners van de binnenstad, leden van de ondernemersvereniging en leden van het bewonerspanel van Gorinchem.

In het bijzonder gingen de vragen over vijf evenementen:

 • de Zomerfeest(en) op de Groenmarkt en Varkenmarkt
 • Summer Start Dance op de Groenmarkt)
 • het Hippiefestival op Buiten de Waterpoort
 • de Kermis op de Groenmarkt
 • het Lingehavenconcert  in de Lingehaven.

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voerde het onderzoek uit. Aanleiding voor het onderzoek is een tussentijdse evaluatie van de Evenementennota 2019-2021 die door de gemeenteraad in 2019 is vastgesteld.