Op donderdag 5 maart gaan het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam weer volledig open voor nieuwe patiënten en bezoekers. Eerder gold voor beide locaties uit voorzorg een opname- en bezoekersstop, nadat een met het coronavirus besmette patiënt op de intensive care verbleef.

Veilig

Alle medewerkers die direct contact hebben gehad met de besmette patiënt zijn in beeld gebracht. Medewerkers met gezondheidsklachten die in direct contact zijn geweest met de met het coronavirus besmette patiënt zijn getest. De testresultaten die er tot nu toe zijn, zijn alle negatief. Dit betekent dat deze medewerkers niet zijn besmet met het coronavirus. Van een aantal medewerkers zijn de testresultaten nog niet bekend. Zij zijn later getest, omdat zij op een later moment klachten kregen. Het is veilig om het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam vanaf donderdag 5 maart weer te openen. De medewerkers die zorg verlenen én klachten hebben, zijn niet aan het werk. Het ziekenhuis is daarmee net zo veilig als elke andere plek in Nederland. Uiteraard blijft het ziekenhuis alert op corona.

Opening 5 maart

Vanaf donderdag 5 maart zijn het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek weer open voor nieuwe patiënten en bezoek. In de centrale hal van het Beatrixziekenhuis is een informatiepunt ingericht waar bezoekers en patiënten terecht kunnen met hun vragen over het coronavirus. Alle geplande afspraken gaan vanaf donderdag 5 maart door. Bij patiënten en bezoekers die in het ziekenhuis komen, zijn we extra alert op griepverschijnselen en nemen we extra maatregelen.