Introductie

Omdat we de CO2-uitstoot in 2030 in Nederland met de helft willen verminderen ten opzichte van 1990 zijn er maatregelen afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2050 moet de uitstoot met 95% verminderd zijn. 

Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celcius opwarmt. Ook de gemeenten Gorinchem en Molenlanden vinden het belangrijk dat we met elkaar meer duurzame energie opwekken en gebruiken. Hoe we dat gaan doen, bepalen we in de Regionale Energiestrategie (RES). 

Regionale Energie Strategie

Om minder CO2 uit te stoten, moeten we de energie in onze regio duurzaam gaan opwekken. Hoe maken we de overgang van fossiele brandstoffen  naar duurzame energie een succes? Dertig regio’s in Nederland hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om te werken aan een Regionale Energiestrategie (RES). De gemeenten Gorinchem en Molenlanden vormen samen de energieregio Alblasserwaard.

In de RES onderzoeken we onder andere hoeveel duurzame energie we in de regio kunnen én willen opwekken met grootschalige opwek op land. Dit betreft wind- en zon. Daarnaast onderzoeken we in de RES ook:

  • Hoe we warmtebronnen in de regio het best kunnen benutten. Zodat we minder aardgas gebruiken;
  • Hoeveel energie we in de regio kunnen besparen. Bijvoorbeeld met isolatie van huizen;
  • Welke kleinschalige opwekmogelijkheden er zijn. Denk aan zonnepanelen op bedrijven, huizen of sportscholen.

Deze vragenlijst gaat alleen over de inpassing van grootschalige opwek in het landschap.

Uw mening is belangrijk

Samen met de inwoners en ondernemers willen we aan de slag met het opwekken van duurzame energie. Uw mening is belangrijk bij het maken van plannen in onze gemeente en in onze regio. Uw deelname stellen wij bijzonder op prijs. Het invullen van de vragenlijst kost u slechts een paar minuten tijd. 

Drie varianten

We beginnen de vragenlijst met een paar algemene vragen. Daarna leggen we u drie varianten voor van ruimtelijke inpassing van wind- en zonnenergie in de regio. Dit zijn voorlopige denkrichtingen, waarvan we graag willen weten of ze u wel of niet aanspreken en waarom. Het zijn geen blauwdrukken, maar slechts denkrichtingen die elk een ander accent leggen.

OK

De vragenlijst

Klik hier voor de vragenlijst.