Democraten Gorinchem stellen voor om de 7 miljoen, die bedoeld was voor een groot podium in Gorinchem, niet te investeren in de Nieuwe Doelen, maar te verdelen over bestaande culturele voorzieningen en ondernemers. Gorcum Actief heeft grote problemen met dit voorstel, dat Pierre Schefferlie als motie wil indienen.

In de eerste plaats is het nogal prematuur en onverantwoord om nu al, de corona-crisis is nog niet eens op haar dieptepunt, beslissingen te willen nemen over de grote investeringen die op stapel stonden. Wij noemen naast de Nieuwe Doelen bijvoorbeeld de elektrische veerboten, beroepencampus en infrastructuur voor een betere bereikbaarheid van de stad.

De gemeenteraad heeft afgelopen jaar besluiten genomen over een hele lijst van investeringen. Het is not-done en ondemocratisch om daar nu zomaar één aspect uit te lichten en die middelen anders te gaan besteden. Wij willen eerst een voorzichtige inschatting van de gevolgen van deze crisis voor de gemeente, dan alle voorgenomen investeringen tegen het licht houden en gezamenlijk keuzes maken, prioriteiten stellen dus.

Ten tweede: In het voorstel van Schefferlie worden middelen bedoeld voor investeringen gebruikt voor exploitaties. Op die manier wordt geleend geld gewoon opgemaakt, zonder daarvoor een onderpand of dekking te hebben. Het is appels en peren vergelijken en getuigt niet van enig financieel inzicht.

Ten derde geeft deze eenzijdige actie van Democraten Gorinchem geen vertrouwen in de stabiliteit van deze coalitie. In tijd van crisis, zoals nu, vinden wij dat zeer schadelijk voor de stad en een verkeerd signaal naar inwoners en lokale ondernemers die het nu allemaal heel moeilijk hebben.

Everdien Hamann, fractieleider Gorcum Actief.