Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De komende maanden werken zij de globale plannen, die mede als basis hebben gediend voor het ontwerp-projectplan Waterwet, verder uit.

Herontwikkeling van het Heuffterrein (voormalige steenfabriek) wordt mogelijk door koppeling van het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg, waarmee het waterschap de waterveiligheid waarborgt, met de overige wensen en ambities voor het gebied. Dit plan maakt het mogelijk het dorp Vuren weer met de Waal te verbinden. Via wandelpaden door een park aan de binnenzijde van de dijk kunnen de bewoners de dijk op. Vervolgens kunnen zij, als de plannen slagen, hun weg vervolgen over paden door het natuurgebied naar de rivier. Ook zijn er twee uitzichtpunten bedacht om de beleving zo groot mogelijk te maken. Het park komt te liggen op de berm van de nieuwe dijk. Het natuurgebied komt op het terrein van de voormalige steenfabriek en het is de wens dit gebied dan openbaar toegankelijk te maken. Naast natuur is hier ook plaats voor beperkte woningbouw wat een aansluiting betekent op plannen uit 2013.

foto: gemeente West-Betuwe

De samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over het proces van herinrichting. Welke procedures zijn nodig? In welke volgorde en door welke partij worden deze opgestart? Welke onderdelen van het plangebied vragen nadere uitwerking? Uiterlijk vóór het einde van dit jaar volgen afspraken over de daadwerkelijke realisatie.