Ook museum de koperen knop is de komende tijd voor het publiek gesloten. Toch is het cultuurhistorische leven rond het museum niet helemaal stil gelegd. Waar mogelijk vinden aan de situatie aangepaste activiteiten plaats. Zonder bezoek en op een verantwoorde manier.

Wedstrijd schooljeugd

In het kader van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid is een wedstrijd georganiseerd, waarbij de schoolgaande jeugd een verhaal, tekening of gedicht kan maken en inleveren. Het wedstrijdformulier zou op de scholen worden uitgereikt en ook verkrijgbaar zijn in het museum, de bibliotheek en op andere adressen. Dat uitdelen op school is slechts deels gebeurd en de andere manieren zijn nu onmogelijk. De wedstrijd wordt toch in stand gehouden in verband met een waarschijnlijk latere realisatie van de expositie 75 jaar vrijheid. De prijzen die er komen zijn van andere aard dan op het formulier is vermeld. Dus iedereen kan gewoon meedoen met de wedstrijd. Op www.koperenknop.nl/activiteiten is het formulier te downloaden. Meerdere formulieren inleveren bij het museum is ook toegestaan.

Virtueel Expositiebezoek

De expositie van dit moment – Duizend Speldenprikken – is gewoon ingericht gebleven. Om iedereen toch te kunnen laten genieten van de prachtige textiele kunstvoorwerpen van de Textielgroep StiQS is een filmpje gemaakt. Zie hiervoor hieronder of op de website van www.koperenknop.nl/. Op de website vindt u nog veel meer museale informatie; breng eens op die manier een bezoek aan De Koperen Knop.

video van De Koperen Knop

Nieuwsflits

Intussen blijft het museum iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Want de voorbereiding van de exposities die gepland zijn vanaf de komende zomer worden gewoon voortgezet. Er is een tijdelijk wekelijks informatiebulletin gemaakt, getiteld ‘Nieuwsflits’, waarin bijzonderheden en interessante stukjes staan. Ook is onlangs de maart-editie van de nieuwsbrief Beknopt uitgekomen. Ook die documenten vindt u op de website van het museum.

Betere tijden

Iedereen die bij het museum is betrokken rekent natuurlijk op een einde van de Coronaproblematiek. Vanuit de thuissituatie wordt er hard gewerkt aan de exposities en andere activiteiten nadien. Met het oog hierop wordt iedereen die zin heeft in een afwisselende vrijwilligersfunctie uitgenodigd om hierover eens na te denken en zo mogelijk al vast een afspraak voor een gesprek voor na de crisis te maken met de museumdirecteur, Alida Ambachtsheer: 06-14148618.

Het museum

Voor informatie over Museum De Koperen Knop bent u voorlopig aangewezen op de website: www.koperenknop.nl. Voor vragen of opmerkingen mailt u naar koperenknop@koperenknop.nl.