De bestaande brug Pinkeveer nabij de Muisbroekseweg en Slingelandseweg in Giessenburg is in technische slechte staat. De onderhoudskosten van de brug zijn relatief hoog, de brug is aan vervanging toe.

De bestaande brug wordt gesloopt en op dezelfde locatie wordt een nieuwe brug gerealiseerd. Naast de bouw van een nieuwe brug worden ook de beide toegangen tot de brug opnieuw ingericht. Samen met de direct betrokken bewoners is een ontwerp opgesteld voor de inrichting van de omgeving nabij de brug.

De brug en gedeeltelijk de omgeving hebben een monumentale status. In nauw overleg met de gemeente Molenlanden en haar erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land is een nieuw ontwerp van brug Pinkeveer opgesteld.

De bouw van een nieuwe brug draagt bij aan een veilige fiets- en wandelroute tussen de omgeving van de Muisbroeksesteeg en Slingelandseweg in Giessenburg en de karakteristieke en monumentale uitstraling van de brug blijft behouden.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-projectplan door het indienen van een zienswijze.