De buitendienst moet rekening houden met de corona-richtlijnen van het RIVM en de gezondheid van de eigen medewerkers. Daarom zijn zij met minder mensen om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor het onderhoud van het gemeentelijke groen en de verharding in onze stad. De gemeente doet er ondanks dat alles aan om het groen en de verharding goed bij te houden en te zorgen voor een schoon en netjes straatbeeld. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Regels voor opruimen

De overheid adviseert iedereen zoveel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Een frisse neus halen mag, maar ga zoveel mogelijk alleen. Komt u zwerfafval tegen of onkruid in het plantsoen of op de verharding? Wilt u uzelf nuttig maken door dit op te ruimen? Dat kan, graag zelfs, maar hou de onderstaande regels in de gaten. Deze regels zijn op basis van de richtlijnen van het RIVM.

  • Ga zoveel mogelijk alleen.
  • Raak geen zwerfafval aan zonder handschoen en/of grijper. Gooi rubber- of latexhandschoenen daarna direct weg.
  • Gooi het zwerfafval direct in een afvalbak.
  • Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
  • Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Gratis opruimspullen voor zwerfafval

Wilt u de Gemeente Gorinchem een handje helpen met het schoonhouden van uw eigen straat of wijk? Stuur dan een mail naar d.spekkink@gorinchem.nl. U ontvangt dan gratis vuilniszak(ken), handschoenen en grijpers.