De afgelopen periode is het Beatrixziekenhuis druk geweest met de zorg voor coronapatiënten. Naast de zorg voor coronapatiënten, is de acute zorg en noodzakelijke zorg, zoals bijvoorbeeld oncologische zorg gewoon doorgegaan. Minder noodzakelijke zorg is tijdelijke stop gezet, vanaf 6 mei start het Beatrixziekenhuis deze ‘gewone zorg’ in fases weer op. 

Wat betekent dit voor onze patiënten?

Per specialisme en afdeling bekijken medisch specialisten welke patiënten het eerst in ons ziekenhuis gezien moeten worden. Ook wordt bekeken welke patiënten geholpen kunnen worden in een afspraak via beeldbellen. Dit betekent dat niet meteen alle patiënten aan de beurt kunnen komen om hun gemiste afspraak in te halen. 

Had u als patiënt eerder een afspraak die is afgezegd of uitgesteld? Of heeft u al een afspraak staan? U hoeft niets te doen. Wij nemen contact met u op om u te informeren over de planning. Wij plannen maximaal twee weken vooruit. Wij kunnen nu geen duidelijkheid geven over afspraken die pas later dan twee weken gepland staan. 

Beperkt bezoek mogelijk vanaf 6 mei

Vanaf woensdag 6 mei is het voor patiënten weer mogelijk om bezoek te ontvangen. Om onze patiënten, hun bezoek en onze medewerkers veilig te houden, zijn hier regels aan verbonden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het ziekenhuis een veilige plek blijft. 

Bezoekregels ziekenhuis 

 • Per patiënt is dagelijks één bezoeker welkom tussen 19.00 en 20.00 uur.
 • Houd ook op bezoek anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Bent u verkouden, hoest u, bent u kortademig, heeft u koorts en/of recent benauwd geweest? Kom dan niet op het bezoek bij een patiënt in het ziekenhuis.
 • Komt u op bezoek, dan gebruikt u de nieuwe, tijdelijke hoofdentree. In de witte tent voor deze entree wordt u gevraagd naar gezondheidsklachten.

Er zijn enkele uitzonderingen op de bezoekregeling.

 • Op de corona-afdelingen is bezoek niet toegestaan.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mag één ouder of voogd bij een opgenomen kind verblijven. Liefst steeds dezelfde ouder/voogd, dus wissel elkaar zo min mogelijk af.
 • Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Ook op de kraamafdeling mag de partner bij moeder en kind verblijven.
 • Op de Intensive care worden maatwerkafspraken gemaakt.
 • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
 • Bij een patiënt met een delier of taalbarrière, mag één bezoeker aanwezig zijn (rooming-in).
 • Patiënten mogen bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden door één begeleider naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.
 • Patiënten die de polikliniek bezoeken worden gevraagd alleen te komen. Indien nodig en als een patiënt een uitslag krijgt, is één begeleider toegestaan.