Een Tiny Forest (Minibos) is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dat is ongeveer 200 m2. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.