“Beste mensen,

U staat als Gorcumse inwoner, ondernemer of organisatie voor steeds weer nieuwe uitdagingen. Toen we in de intelligente lockdown gingen en nu we stap voor stap weer open gaan. Als overheid willen we u daar graag bij helpen. Door u te informeren over de nieuwste maatregelen en te helpen deze op te volgen. Door ons werk zoveel mogelijk door te laten gaan. Door u te (blijven) ondersteunen met zorg, welzijn, sportfaciliteiten, veilige leefomgeving, ondernemen enzovoort. En met economische maatregelen. Om te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven én banen behouden blijven. Want naast een goede gezondheid, is een goed inkomen belangrijk voor ons allemaal.

Economisch noodpakket

De overheid heeft daarom een economisch noodpakket afgekondigd. Denk aan tegemoetkomingen, inkomensondersteuning, overbruggingsregelingen, borgstellingen, leningen, tijdelijk stopzetten eigen bijdragen. Om goed te kunnen helpen, willen we weten wat er nodig is. Daarvoor hebben we veelvuldig contact met mensen uit de verschillende sectoren. Zijn er sectoren die een belangrijk knelpunt ervaren? Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Menselijke maat

Maar naast alle praktische, informatieve en financiële ondersteuning, mogen we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. En ik merk dat velen van u daar bij stil staan, gezien de initiatieven die ik voorbij zie komen. Ik noem er enkele die ik tegenkwam: inwoners die hun straat schoonhouden, vervoer naar opticien, presentje van een moskee voor leerkrachten, maaltijden voor klanten van de voedselbank, spaaractie supermarkt voor Gorcums horeca, de Gorcumse Bliekenbox, handgel voor sportpunten.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mensen en ondernemers die elkaar helpen. Van de dagelijkse boodschappen doen voor de buurvrouw tot aan georganiseerde initiatieven als kooplokaal. Wilt u een ander een handje helpen? Bied uw hulp aan via ons buurtplatform SamenGorinchem en deel dit via sociale media (gebruik dan  #samengorinchem). Door uw eigen initiatief te delen, kunt u anderen op een idee brengen. Zo worden we samen sterker!”

Uw burgemeester

Reinie Melissant-Briene