Medio juni start de eerste fase van de reconstructie van de Banneweg. Dit betekent dat er verschillende werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waardoor er zo weinig mogelijk hinder ontstaat. Er is altijd een rijbaan beschikbaar en het ziekenhuis blijft bereikbaar. 

Diverse werkzaamheden

In de eerste fase van de reconstructie wordt onder meer het asfalt vervangen tussen de Driemanschapslaan en Stalkaarsen en de ingang naar de Spoedeisende hulp. Het groen in de middenberm wordt opgeknapt en ook de oversteekplaats bij het ziekenhuis wordt verbeterd. Het voet- en fietspad aan beide zijden van de Banneweg blijft in deze fase nog zoals het nu is. Tot slot wordt de duiker nabij de Stalkaarsen en de Spoedeisende hulp vervangen. Dat is een rioolbuis onder de weg die de waterpartijen aan weerszijden van de Banneweg met elkaar verbindt. Bij alle werkzaamheden blijft de rijbaan beschikbaar.

Mobiliteitsvisie 2040

De werkzaamheden van de eerste fase zijn de eerste in de reconstructie van de Banneweg.  Hier gaat het met name om beheer en onderhoud van de weg. In januari werd de Mobiliteitsvisie 2040 unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Daarbij wordt nu gewerkt aan een maatregelenpakket. Bij deze maatregelen horen ook oplossingen voor het fileprobleem op de Banneweg. Het besluit voor het maatregelenpakket wordt in de gemeenteraad van eind september genomen. 

Tweede fase

Na het vaststellen van het maatregelenpakket worden ontwerpen voor de tweede fase van de Banneweg gemaakt en uitgevoerd. Bij dit ontwerp wordt dan onder meer gekeken naar de aanpak voor de rotonde voor het Stadhuis De Kom en de kruising van de Mollenburgseweg en het Piazza winkelcentrum.

Facebook

De direct betrokkenen zoals het Beatrixziekenhuis worden persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Gebruikers die op de hoogte willen blijven van de werkzaamheden, afsluitingen en bereikbaarheid op de Banneweg kunnen de werkzaamheden volgen via de Facebookpagina Uitvoering reconstructie Banneweg – fase 1 en op de website van de gemeente.

Delen