Bron: Rivas

Kees Heijblom stopt per einde 2020 als lid van de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep, in verband met zijn pensionering. Kees maakt sinds 2003 deel uit van de Raad van Bestuur. Daaraan voorafgaand was hij bestuurder van de Stichting Verpleeghuis Alblasserwaard-West, die in 2003 fuseerde met de Stichting Rivas Zorggroep. De Raad van Toezicht start in juni 2020 met de werving en selectie van een nieuw lid van de Raad van Bestuur, naast de huidige voorzitter Michiel van Roozendaal.

Kees Heijblom is een stuwende kracht achter het principe van mensgerichte zorg, niet alleen binnen Rivas, maar ook ver daarbuiten. Door zijn verbindende rol en goede samenwerking met onder andere bestuurders en zorgverleners in de regio en met verzekeraars, heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Rivas Zorggroep. In al zijn bestuurlijke activiteiten staat het belang van patiënten, cliënten en medewerkers voorop. Kees is daarbij altijd kritisch, met een scherp oog voor wat de zorg en de organisatie nodig hebben.

De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep is hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij in al deze jaren, samen met zijn collega’s in de Raad van Bestuur, tot stand heeft gebracht.

De Raad van Toezicht zal leiding geven aan het proces van werving en selectie van een nieuw lid van de Raad van Bestuur.