De overheid heeft extra maatregelen genomen om brede verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Iedereen in Nederland is gevraagd om thuis te blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

Omdat het aantal meldingen alleen gaat over het aantal positieve testen en niet iedereen getest wordt, geeft dit geen goed beeld van het verloop van de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom brengt GGD Zuid-Holland Zuid deze informatie niet meer naar buiten via social media. Wel blijven we het aantal positieve testen in de regio voorlopig melden op onze website. Hieronder vindt u het overzicht.

Het testbeleid m.b.t. COVID-19 is veranderd. In onze regio testen we vanaf 6 april 2020 zorgmedewerkers intensief op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Dat doen we naar aanleiding van een aanpassing in het landelijke testbeleid. Het gewijzigde testbeleid heeft gevolgen voor het aantal positief geteste inwoners.

Let op: Het is mogelijk dat wij andere cijfers melden dan het RIVM. Dit kan komen door verschillen in het moment van het invoeren van de cijfers in onze systemen.

Situatie rondom COVID-19 voor regio Zuid-Holland Zuid per 26-5-202017 uur