Ziekenhuis Bernhoven en Beatrixziekenhuis bewijzen dat zorgkosten echt omlaag kunnen

Goedkopere zorg, die vooral beter is voor de patiënt. Ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem laten al zien dat het kan. De beide ziekenhuizen gelden als pioniers in de strijd tegen onnodig dure zorg. Ziekenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis hanteren nieuwe werkwijzen. Hun insteek: zorg voor de patiënt zoveel mogelijk thuis of bij de huisarts als het kan en in het ziekenhuis wanneer echt nodig. Met als resultaat goede, duurzame én betaalbare zorg, nu en in de toekomst. In de vandaag gepubliceerde evaluatie van de ‘zorgproef’ concluderen het Centraal Planbureau (CPB), IQ Heatlh Care (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) dat de werkwijze van de ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies.

foto: Rivas
  • Drie jaar na invoering van de nieuwe werkwijzen is het aantal behandelingen in Ziekenhuis Bernhoven met 13% gedaald en bij het Beatrixziekenhuis met 7%, in vergelijking met andere ziekenhuizen. Dit lukte door zowel minder als minder intensief te behandelen. Zo vinden meer behandelingen plaats tijdens een opname van enkele uren in plaats van een opname van enkele dagen op een verpleegafdeling. Ook is meer zorg door de huisarts in de regio gedaan dan bij vergelijkbare ziekenhuizen.
  • De kwaliteit van zorg in beide ziekenhuizen is volgens het onderzoek gemiddeld genomen niet veranderd. Er zijn nauwelijks aanwijzingen voor negatieve effecten. Het onderzoek laat zien dat er geen verschuiving van patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio heeft plaatsgevonden.
  • Doelmatiger zorg is een eerste belangrijke stap naar lagere zorguitgaven. Het biedt immers ruimte voor ziekenhuizen om (op termijn) de uitgaven aan zorg te verminderen en voor zorgverzekeraars om de zorgpremies voor verzekerden te verlagen.
foto: Rivas