Reactie op de mogelijke korting subsidie Hendrick Hamel Museum

De waarde van dit Museum voor de stad Gorinchem is niet in geld uit te drukken. Door de bouw van dit museum heeft de Kortendijk een positieve impuls gekregen.

Het heeft omringende inwoners gemotiveerd om met die impuls mee te gaan en nieuwe bewoners wonen met veel plezier in de nieuwe apartementen rondom de prachtige Koreaanse tuin.

Deze waarde ziet een multinational als de KLM ook. Zij zag het grotere nut van het verhaal van Hendrick Hamel direct voor internationale betrekkingen. De KLM heeft dankzij het Hendrick Hamelmuseum het regiotourisme een onschatbare dienst bewezen door het ontwikkelen van de promotiefilm ‘KLM Vestingdriehoek huisje 96’.

KLM huisje

En natuurlijk trekt het museum extra bezoekers naar Gorinchem, vorig jaar trokken het museum en de exposities, die Gorcumers op Culturele Zondag gratis mogen bezoeken, ruim 5000 bezoekers waarvan 1550 betalende bezoekers.

Sinds mei vorig jaar is er door een geheel vernieuwd bestuur van de Hendrick Hamalfoundation een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Deze werpt zijn vruchten af. De museumactiviteiten groeien, de bezoekersaantallen groeien, de betalende bezoekers groeien, de museumoperatie werkt sinds een jaar probleemloos, de vrijwilligersaantallen groeien. We zijn een erkend leerbedrijf geworden, we hebben diverse werkgroepen gevormd voor b.v. onderzoek naar Hendrick Hamel, historisch onderzoek ,een technische dienst, werkgroep contacten Korea, werkgroep educatie, werkgroep winkelinrichting.

Er is een operationeel management team van drie personen , manager museumoperations, conservator, manager pers, communicatie, media en marketing, die gezamenlijk de kar” trekken in het museum, dit in de breedste zin.

Alle taken; van het besturen tot de schoonmaak en onderhoud van het Hamelhuis en het museum worden gedaan door vrijwilligers en dat met een heel klein budget.
Een normale exploitatie van het museum zou zo’n €120.000 per jaar zijn en op dit moment werkt het museum met een minimalistisch budget van alleen het hoogstnoodzakelijke, van €80.000, waarvan de gemeente op dit moment €45.000 subsidieert en daar zijn we heel blij mee.

Er zijn geen budgetten voor exposities, dus elke expositie die ingericht wordt komt tot stand met hulp van derden.

één van de exposities – foto: GP-buro

Onze bestuursleden en vrijwillgers werken zonder vrijwillgersvergoeding en zelfs zonder onkosten vergoeding. Doordat 45K subsidie niet voldoende is, worden de jaarlijkse tekorten in de exploitatie betaald door sponsoren en door privé bijdragen van vrijwilligers en bestuursleden zelf. Dat is niet lang meer houdbaar.

En toch…we zijn er trots op, het museum ziet er prachtig en goed verzorgd uit, het vertelt een geweldig verhaal, de bezoekers zijn enthousiast en er komen er steeds meer.
Er zijn arrangementen gekomen die mogelijkheden bieden voor groepen bezoekers, vergaderingen, bijeenkomsten..(informeer naar de mogelijkheden).

Er is voor het museum een unieke koffie gemelangeerd, de Hamel Roast, die op steeds meer plaatsen wordt verkocht en al een aantal vaste afnemers heeft.
We gingen goed vooruit, meer bezoekers, meer arrangementen, meer verhuur voor vergaderingen e.d. en toen kwam corona.. Museum dicht en het regende annuleringen.

Juist nu kunnen we alle hulp gebruiken…
Steun onze oproep, want het water staat ons aan de lippen, zonder dat men dat klaarblijkelijk beseft. Laat horen als je ons wilt steunen. Kom ons helpen op een manier die in jouw mogelijkheden ligt.

RED HET HENDRICK HAMEL MUSEUM!

www.hendrickhamelmuseum.nl