CycloMedia maakt van half juli tot begin september foto’s in Gorinchem. CycloMedia is een Nederlands bedrijf uit Zaltbommel. Ze zijn gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. De gemeente gebruikt deze foto’s bijvoorbeeld voor inspectie en beheer van de openbare ruimte, beeldondersteuning bij het invoeren van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

CycloMedia

Persoonsgegevens

Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens. Hierop is de AVG van toepassing. CycloMedia zorgt ervoor dat de privacygevoelige informatie, zoals herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar worden gemaakt.

Heeft u vragen? Of wilt u bezwaar maken? Neem dan contact op met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland of via privacy@cyclomedia.com. Meer informatie is te vinden op de website van CycloMedia.