In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs besloten dat over april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Hier loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Nog geen facturen ontvangen?

Heeft u nog geen facturen ontvangen van het CAK? Dat kan kloppen. Door een technisch probleem in de systemen van het CAK zijn nog niet alle facturen verstuurd. Deze volgen later. Het CAK vraagt rekening te houden met de maandelijkse eigen bijdrage van maximaal 19 euro. Het CAK stuurt zo snel mogelijk een bericht over de eigen bijdrage in 2020.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of een betalingsregeling treffen? Kijk dan op de website van het CAK.