Stichting Podium Gorcum (PoGo) krijgt vanaf 1 mei 2021 geen subsidie meer van de gemeente Gorinchem. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem besloten.

Het besluit is genomen, omdat de financiële en maatschappelijke doelen onvoldoende zijn bereikt. Zo was het doel een laagdrempelig buurtcentrum creëren met sociaal culturele activiteiten. Dit is niet voldoende gelukt. Bovendien is de wijkverbinding voor buurtbewoners door het wijkcentrum niet duidelijk verbeterd.

PixaBay

Extra ondersteuning

De gemeente heeft vanaf 2018 extra ondersteuning geboden aan stichting PoGo om de doelen alsnog te behalen. Dit is, ondanks een grote inzet vanuit PoGo, niet gelukt. Met het oog op financiële consequenties voor de gemeente was het beëindigen van de subsidierelatie onvermijdelijk. PoGo is sinds september 2015 beheerder van het buurthuis aan de Grote Haarsekade 120.

Poppodium

De gemeente spreekt waardering uit voor de inzet van het PoGo-bestuur. Bovendien worden de ideeën die het bestuur heeft over hoe het poppodium in de toekomst beter ingericht kan worden met de gemeente gedeeld. De gemeente neemt deze ideeën mee in de verdere uitwerking van het accommodatie- en cultuurbeleid.