Naar aanleiding van de komst van dominee Visser, a,s, zondag, heeft de Grote Kerk een statement op hun website geplaatst. Deze is hieronder te lezen.

Pastoraal en principieel

De kerkenraad van de wijkgemeente Grote Kerk in Gorinchem heeft ds. M. Visser (Wezep) gevraagd zondagmiddag 26 juli 2020 te preken in de Grote Kerk. Ds. Visser heeft al eerder in onze wijkgemeente gepreekt. Daartegen wordt nu geprotesteerd omdat hij één van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring is.Het feit dat één van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring bij ons preekt, mag niet uitgelegd worden als instemming van de kerkenraad met die verklaring. In 2019 hebben we al laten weten dat we ons niet kunnen vinden in de Nashville-verklaring, vooral omdat we die niet pastoraal vinden. Wij zijn sindsdien niet van mening veranderd. Dit vraagstuk is actueel in onze gemeente. Wij zoeken als kerkenraad in elke individuele situatie naar een pastoraal antwoord waarbij liefde voor de naaste voorop staat. Men kan ons daar als kerkenraad altijd op aanspreken. Iedereen van welk geslacht, etnische afkomst, nationaliteit, leeftijd en seksuele geaardheid ook is bij ons van harte welkom en mag zijn of haar eigen plaats innemen in de gemeente. Voor ons als kerkenraad en gemeente is de norm om te leven in navolging van Christus zoals beschreven in de Bijbel en volgens Gods geboden.Ondertekenaars van de Nashville-verklaring spreken en preken ongestoord op allerlei plekken in Nederland. Toch is er nu kritiek op de komst van ds. Visser naar Gorinchem. We hebben een brede wijkgemeente en proberen daar bij het invullen van preekbeurten rekening mee te houden. Dominees zijn zichtbaar en daarom kwetsbaar, maar ze moeten zich uit kunnen spreken over ethische kwesties, zelfs al zijn wij het niet altijd of niet geheel met hen eens. Wij herkennen ons niet in wat door sommigen op social media over ds. Visser wordt gezegd en nemen daar afstand van. Ds. Visser is vooral missionair actief wat de roeping is van elke christen. De kerkenraad draagt de zorg voor de eredienst en verkondiging van het Woord van God. Daarin staat het evangelie van Jezus Christus als onze Redder en Verlosser centraal en niet de persoon van de predikant of protesten.We vinden het een principieel punt om zelf te kunnen beslissen wie bij ons preekt. De vorige keer hebben we bij aangekondigde protesten een andere dominee gevraagd te preken. Daar zien we nu geen reden voor. Gorinchem beroept zich er op een tolerante stad te zijn. We hopen dat dat geldt voor iedereen en ten opzichte van iedereen.We wensen iedereen de 26e een gezegende zondag toe.Namens de kerkenraad van wijkgemeente Grote KerkA.C. Duijzer – voorzitter

Ook op de sociale media gaat de discussie door.LHBTQ’s zijn van ondergeschikt belang
Update – 22 juli: Paulus kreeg de dominee niet langer dan een kwartier te spreken en werd door de kerkenraad afgescheept met formaliteiten en de eenvoudige vaststelling dat nu eenmaal niet te voorkomen valt dat er mensen pijn wordt gedaan, als we een kerk willen zijn die diversiteit hoog in het vaandel heeft. (te lezen op de website van Winq in de column van Wielie Elhorst)

Het hele artikel kunt u lezen als u op onderstaande knop drukt. Wellicht kan het bijdragen aan een constructieve discussie over de demonstratie.Update – 20 juli: De Grote kerk neemt de RIVM / GGD voorschriften serieus en gebruikt in verband met de verwachte opkomst online aanmeldformulieren voor belangstellenden die de dienst willen bijwonen:
https://meevieren.nl/pgggrotekerk/Op zondag 26 juli zal Nashville dominee M. Visser weer spreken in de Grote Kerk. In januari 2019 ontstond er veel ophef over de Nashville dominee Klaassen. De Grote Kerk heeft zijn komst voor de ochtenddienst van 13 januari 2019, na druk van onder andere een petitie ,afgeblazen. De berichten over de Nashville dominee in Gorinchem bereikten toen zelfs de landelijke pers.

Zondagmiddag 26 juli 2020 zal opnieuw de Nashville dominee Dr. M. Visser spreken in de Grote Kerk. Op diverse sociale media wordt hier al over gesproken en geven bezorgde inwoners hun mening.

Demonstratie

Op initiatief van Paulus Hendrikus van Zee is er voor zondag een demonstratie gepland onder het motto “Stop homofobie dominee”. Van Zee wil er alles aan doen en zegt tegen de De Stad GorinchemZo’n zieke geest wil je toch niet op de preekstoel hebben.” Op facebook vult hij aan “De woorden uit de mond van een Nashville-dominee leiden tot ontwrichting in families, uitsluiting en suïcidale gedachten bij jonge mensen.”

Er wordt gevraagd om vlaggen mee te nemen. Liefst met de regenboogkleuren. Ook wordt er op gewezen dat men bij de demonstratie de RIVM-regels in acht moet nemen.

Namens het college van de gemeente Gorinchem hees wethouder Ro van Doesburg in 2019 de regenboogvlag voor het stadhuis. 

4 REACTIES

 1. Mijn gebed is dat dat ds Visser vervult met de Heilige Geest..eenvoudig preekt,en dat daardoor mensen zich zullen gaan bekeren.God sluit niemand uit…behalve die zichzelf uitsluiten…..bekeer u,heden is het nog genadetijd!Johannes 3:16.

 2. Het is precies hetzelfde als in Bremen .
  Ds. Latzel aldaar beweert dat het huwelijk een exclusief verbond is tussen één man en één vrouw en dat kerk en samenleving dwaalwegen gaan als ze andere relaties erkennen. Zijn principiële afwijzing van homoseksuele relaties leverden hem doodsbedreigingen op en een bekladde kerk. Hij kreeg nog veel meer bagger over hem heen tot zelfs disciplinaire maatregelen van de kerkleiding.
  De Gottinger hoogleraar dr. Gerhards stelde in een open brief de vraag : Wie wijkt er van het Evangelie af ? En : wat heeft een kerk nog te zeggen als het Gods Woord niet meer spreekt ?
  En dan heeft Van Zee het over een zieke geest maar ik vraag me dan toch af wie er echt ziek is ?

 3. Dus het gaat niet over de mens zelf. Die mag nooit gediscrimineerd worden. Maar de homopraxis is een grote zonde tegen God. Je mag dat tegenwoordig niet meer zeggen, maar helaas voor de voorstanders, zijn er gelukkig nog mensen die willen leven naar Gods Woord en hebben daar hun mening naar gericht. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor mensen die er naar willen leven, maar het geldt alle mensen, en of je nu gelooft of niet, dat doet niet ter zake. Wij krijgen allemaal te maken met God, geen mens uitgezonderd. Want God leeft en bestaat en dat is niet afhankelijk van een mening van een mens.

 4. Uiteraard moet deze demonstratie verboden worden.
  Dat die bewuste dominee tegen homo sexuele praxis is, is geen mening van hem, maar van God. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Dus die dominee doet helemaal niets verkeert.
  Deze demonstratie is een zeer doorgeschoten actie over de antihomopraxis als reden.
  De diepere oorzaak is dat men een vijand is van God en de Bijbel. Dat wil men uitleven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.