Als eerste ziekenhuis in Nederland biedt het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, onderdeel van Rivas Zorggroep, aderlatingen aan huis aan patiënten met ijzerstapelingsziekte. Deze zorg aan huis biedt patiënten veel gemak en tegelijk drukt het project zorgkosten en zorgt het voor minder druk op ziekenhuisbedden.

foto: Rivas – Ambulant verpleegkundigen Jannie Westerlaken en Janneke Barth-Baan

Verpleegkundige Jannie Westerlaken: ‘Voor patiënten is de winst heel groot. Wij komen aan huis, of op je werk –tijdens kantooruren of daarbuiten – de behandeling met aderlating moet het dagelijks leven zo min mogelijk beperken.’

IJzerstapelingsziekte en aderlatingen

De aderlatingen aan huis (of op de werkplek) worden verzorgd door het Ambulant Verpleegtechnisch Team (AVT) van Rivas Zorggroep. Jannie Westerlaken en Janneke Barth zijn verpleegkundigen in dit team.
Rivas heeft ervoor gezorgd dat de verpleegkundigen een uitgebreide scholing hebben gevolgd om de aderlatingen veilig en kundig thuis uit te kunnen voeren.

Thuis als het kan

De aderlatingen aan huis (of op de werkplek) worden verzorgd door het Ambulant Verpleegtechnisch Team (AVT) van Rivas Zorggroep, Jannie Westerlaken en Janneke Barth. Jannie: “Het motto van ons team is – thuis wanneer het kan-. Patiënten met ijzerstapelingsziekte komen doorgaans een aantal keer per jaar naar het ziekenhuis voor een aderlating. Ik dacht: dat moet anders kunnen. Een aderlating is een relatief simpele behandeling die niet noodzakelijk in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Vanuit de gedachte thuis wanneer het kan, ben ik gaan lobbyen om deze behandeling naar de thuissituatie te verplaatsen.’ Janneke: ‘De voordelen voor de patiënt zijn vooral veel gemak en tijdswinst. Patiënten met ijzerstapelingsziekte staan vaak nog vol in het leven. Ieder ziekenhuisbezoek betekent dus vrij nemen van je werk, of oppas zoeken voor de kinderen. Wij komen nu aan huis of op het werk wanneer dat de patiënt schikt. We zijn tijdens en buiten kantooruren beschikbaar voor deze behandeling, die slechts enkele minuten hoeft te duren. Stel je voor hoeveel tijd dit scheelt in vergelijking met een ziekenhuisbezoek,” vult Barth aan.
Rivas heeft ervoor gezorgd dat de verpleegkundigen een uitgebreide scholing hebben gevolgd om de aderlatingen veilig en kundig thuis uit te kunnen voeren.

Zorgkosten en onnodige bedbezetting

Het verlagen van zorgkosten is binnen iedere zorginstelling een actueel thema. Het project aderlating aan huis zorgt, samen met tientallen andere kleinschalige projecten binnen het thema de “juiste zorg op de juiste plaats“, binnen Rivas Zorggroep voor een kostenbesparing. Deze projecten hebben er mede toe geleid dat de zorgkosten in deze regio per inwoner de laagste van het land zijn.
Ook de druk op ziekenhuisbedden is een actueel thema. Zorg op de juiste plek bieden – dus niet in het ziekenhuis wanneer dit niet strikt noodzakelijk is – verlaagt niet alleen de zorgkosten, maar helpt ook mee om de druk op ziekenhuisbedden te verlagen.