Het Hendrick Hamel Museum heeft van Stichting FOW een groots gebaar mogen ontvangen. Deze maand is tussen partijen een overeenkomst ondertekend waarin het FOW een lening van €107.993,80 kwijtscheldt. Op basis van deze bijzondere gunst mag worden geconcludeerd dat er een breder draagvlak bestaat voor het Hendrick Hamel museum binnen de Gorcumse samenleving.

In de periode 2006 tot 2015 is aan de Kortendijk 67-69 het project Hamelhuis annex Museum gerealiseerd. Enkele jaren na de start van het project overviel de economische crisis het project, waardoor de lening is ontstaan. Met veel inspanningen is het project toch doorgezet en opgeleverd. Dit ruimhartige gebaar van het FOW is een welkome en zeer noodzakelijke opsteker voor het noodlijdende Hendrick Hamel museum. “Het FOW is bereid een bijdrage aan de verbetering van de positie van het Hendrick Hamel museum te leveren’ aldus Edy Hoogendam, voorzitter van FOW. ‘Het is ons doel om de kwaliteit van de samenleving in Gorinchem en directe omgeving te helpen verbeteren. Het museum heeft een positieve bijdrage voor de straat, de stad en als cultureel aanbod voor inwoners in de regio. Sterker nog, voor het bredere aanzien van Nederland door deze geboortestad van Hamel, getuige het Comité van Aanbevelingen van het Gorcumse Hendrick Hamel museum. Ook draagt het bij aan bezoekers naar de stad te trekken wat bevorderlijk werkt voor de algehele lokale economie en aantrekkelijkheid van de regio.’

Stichting Fonds Ontwikkeling Wonen & Welzijn wil bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de Gorcumse samenleving. Door initiatieven te ondersteunen die leiden tot verbetering van wonen en welzijn in deze stad. Het fonds en zijn voorgangers hebben in hun bestaan zo tientallen maatschappelijke projecten mede mogelijk gemaakt. In bijzondere gevallen worden ook individuen geholpen die door de ingewikkelde regelgeving in onze maatschappij tussen wal en schip dreigen te raken. Ook de ondersteuning van het Hendrick Hamel museum ziet zij als een nuttige bijdrage van de culturele infrastructuur voor welzijn.

“Wij zijn het bestuur van het FOW bijzonder erkentelijk’ geeft Steven Dondorp aan. Dondorp is interim-voorzitter van de Stichting Hendrick Hamel Foundation die het Hendrick Hamel museum bestuurt. ‘De negatieve vermogenspositie belemmert het Museum bij de verdere ontwikkeling van de Museumfunctie van het Hamelhuis. Voor veel subsidieaanvragen en voor structurele sponsoring willen partijen een positieve balans zien alvorens wij overwogen kunnen worden. Het FOW maakt dit uitzicht mogelijk voor het Hendrick Hamel museum. De visie en het getoonde lef van het FOW-bestuur verdient daarom alle lof. Het helpt uiteraard dat het project (annex museum) in haar missie-spectrum valt.’

fotoL GP-buro

Het Museum begon vijf jaren geleden met een forse achterstand. Maar in de afgelopen jaren is in korte tijd veel gerealiseerd. Het bestuur is vernieuwd. Het museum staat, en is operationeel. Zij het met uiterste krachtsinspanningen van uitsluitend vrijwilligers. Alle indicatoren stijgen gestaag en groeien de laatste drie jaren. Zoals kaartverkoop, winkelverkoop, exposities en bezoekersaantallen, de positieve aandacht en het publieke besef van het belang. Nieuwe Gorcumers zijn blij met het Hendrick Hamel museum en bezoekers uit binnenland en buitenland zijn positief. De schulden zijn geleidelijk afgebouwd en de grootste schulden posten zijn mede door diplomatie opgelost. Ook de jaar-exploitatie en projecten maakt geen water meer door sturing op uitgaven, efficiëntie en realistisch maken van wat haalbaar kan worden gedaan. In 2019 is door de Gemeente jaarlijks een subsidie van €45.000 toegekend, waar de noodzakelijke hoop op is gevestigd dat deze op termijn kan worden uitgebouwd. Deze laatste grote schuldeiser FOW bewijst door kwijtschelding daarom een enorm belangrijke dienst en ook zeer helder signaal. Deze is belangrijk om het Hendrick Hamel museum ten minste de kans op perspectief te geven.

Om de continuïteit te kunnen borgen heeft de exploitatie nog minstens €85.000 extra per jaar nodig, waarvan €45.000,- minimaal. Dondorp waarschuwt daarom ook ‘dat de situatie niet oneindig houdbaar zal zijn voor vrijwilligers en de nieuwe bestuursleden. De stad zal op een gegeven moment een keuze moeten maken. Verschraling, of bredere Regiofunctie en landelijke aantrekkingskracht. Door goede integrale infrastructuur ook op het gebied van welzijn en cultuur. Koester wat ons divers en interessant maakt als Stad. Wellicht is Hamel wel een van de weinige niet-controversiële VOC-lieden die juist wel respectvol en verbindend heeft gewerkt tussen culturen, noodgedwongen, bewust en/of onbewust.