Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Denk aan huishoudelijke hulp, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in huis. En heeft u eerder aangegeven mee te willen werken aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020? Dan ontvangt u binnenkort per post een brief met vragenlijst. Deze vragen gaan over de kwaliteit van de ontvangen ondersteuning. U kunt de vragenlijst schriftelijk of digitaal invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Leren van uw ervaringen

Gemeente Gorinchem vindt het belangrijk om te weten wat uw ervaringen zijn met de medewerkers van het Wmo-loket, de zorgadviseurs en de geboden ondersteuning. Daarom voeren wij jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit. Uw bijdrage aan het onderzoek zorgt ervoor dat u en andere inwoners van de gemeente Gorinchem in de toekomst nog beter geholpen kunnen worden.

Door ons te vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan, kunnen we onze dienstverlening waar nodig verbeteren. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door adviesbureau BMC.

Vragen

Bij vragen kunt u op werkdagen bellen met het Wmo-loket van de gemeente via 0183 – 65 95 35.

anker