De jeugd heeft de toekomst en verdient de aandacht, ook vanuit het openbaar bestuur. Jongeren op een informele wijze betrekken bij het openbaar bestuur genereert aandacht naar beide kanten. Het kan de gemeente helpen een beter beeld van de wensen van kinderen te krijgen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de kinderen meer zicht te geven op het reilen en zeilen van een gemeente en daardoor spelenderwijs over ons democratisch stelsel.

Hoe werven we jaarlijks de kinderburgemeester?

De scholen worden geïnformeerd aan het begin van het schooljaar over de mogeiijkheid voor kinderen uit groep 7 om te solliciteren naar de functie van kinderburgemeester. Er wordt een ondersteunende en aantrekkelijke lesbrief met informatie over het openbaar bestuur voor alle groepen 7 in Gorinchem bijgevoegd.

De Kinderburgemeester wordt aangesteld voor 1 jaar.

De benoeming iot kinderburgemeester vindt piaats in hat stadhuis tijdens de nieuwjaarsreceptie of voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, zodat de kinderburgemeester wordt voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de benoeming ontvangl de kinderburgemeester de ambtsketen. Voor de benoeming, de ambtsketen en verschillende workshops is er een maximaal bedrag van €5000,- vastgesteld.

een Timmerdorp burgemeester hadden we al..foto: GP-buro

De benoeming tot kinderburgemeester vindt plaats in het stadhuis tijdens de nieuwjaarsreceptie of voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, zodat de kinderburgemeester wordt voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Tijdens de benoeming ontvangt de kinderburgemeester de ambtsketen. Voor de benoeming, de ambtsketen en verschillende workshops zal er een maximaal bedrag van €5000,- worden vastgesteld.

Begeleiding kinderburgemeester

Ambtelijk wordt de kinderburgemeester begeleid gedurende het jaar, dit gaat in overleg met de burgemeester. De kinderburgemeester wordt o.a. voorbereid op de verschillende momenten van optreden, denk hierbij aan: Koningsdag, jubileums en herdenkingen.

anker