Op woensdag 9 september start van 10.30 uur tot 12.00 uur de verkeersheldenactie op de Newtonweg weg ter hoogte van de Dominee G.H. Kerstenlaan in Gorinchem. Jonge verkeershelden van de basisschool Graaf Reinald uit fase 12-13 (eind groep 7) spreken dan samen met de politie en wethouder Joost van der Geest automobilisten aan om te vragen of ze ook een verkeersheld willen worden.

Speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers

Oversteken lijkt hier zo veilig, helaas vallen er veel verkeersslachtoffers bij het oversteken op onder andere de Newtonweg. De gemeente zet zich als ambassadeur verkeersveiligheid in voor minder slachtoffers. Speciale aandacht hierbij hebben kwetsbare verkeersdeelnemers in het verkeer: in de afgelopen 5 jaar vielen er 74 ernstige fiets en voetganger slachtoffers op de gemeentelijke wegen in Gorinchem. Veelal bij het oversteken.

Verkeerssituatie overzien

Leerlingen gaan gekleed als echte verkeershelden, met een rode cape en een rood masker. In kleine groepjes worden automobilisten aangesproken of ze ook een verkeersheld willen worden en waar ze dan op moeten letten. Na het korte gesprek ontvangen ze een sticker met hun naam en een flyer met tips over veilig rijgedrag. Deze ludieke verkeerscampagne is ontwikkeld vanwege het relatief hoge aantal verkeersslachtoffers bij drukke verkeerspunten. Op drukke momenten zoals in de ochtend en middag, wanneer schoolkinderen oversteken kun je het overzicht soms kwijtraken. Voetgangers en fietsers zijn hierbij een kwetsbare groep. Vandaar de actie. 

Maak een punt van nul verkeersslachtoffers

De verkeersheldencampagne past goed binnen de doelstelling van de gemeente, regio en politie om samen te werken en kennis te delen. Deze verkeershelden campagne sluit aan bij de gemeentelijke en provinciale missie: “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers”. www.maakeenpuntvannul.nl of Facebook/verkeersheld.

Delen