Tot 2030 moeten er in Gorinchem nog 900 extra woningen gebouwd worden. Het grootste deel van de te bouwen woningen zullen koopwoningen moeten worden. Een hele opgaaf, maar noodzakelijk om de groei van de bevolking bij te kunnen houden.

De Helden van Gorinchem

In de binnenstad van Gorinchem is men nu gestart met het bouwen van 26 koopwoningen. De woningen komen in de Bagijnenwalstraat en de Lindeboom. Het project heeft de naam De Helden van Gorkum. De ontwikkeling is in handen van Van Wijnen uit Dordrecht.

De bouw liet even op zich wachten. Er moest eerst een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit was niet zonder resultaat. Delen van de stadsmuur, het fundament van de Bagijnentoren, delen van een klooster (Magdalenaklooster), een molen en een leerlooierij.

Deze vondsten waren voldoende om het palenplan van de nieuw te bouwen woningen aan te passen. De muurresten blijven verder ongeschonden bewaard in de bodem. Ook het merendeel van de kloosterkeuken blijft behouden, bedekt door de tuinen van de te bouwen woningen.

Maar de archeologen hebben nu plaats gemaakt voor bouwvakkers. Er zijn diverse bouwketen neer gezet. Het meest in het oog vallende is de hoge machine die trillingsarm de palen in de grond gaat verwerken. Vroom funderingstechnieken is gespecialiseerd in het aanbieden, aannemen en uitvoeren van een breed assortiment traditionele en diverse in de grond gevormde paalsystemen. De IHC Fundex F2500 funderingsmachine is geschikt voor de productie van Vibro SD-palen met een maximale paallengte van ca. 20 meter.

GP-buro – foto: Astrid Wijdekop

Tevens kan de machine boorpalen vervaardigen met een maximale lengte van ca. 23,5 meter. Vibro-SD palen zijn goed toe te passen bij een variabele bodemgesteldheid omdat de paallengte onder de gegeven omstandigheden ter plekke kan worden aangepast. Het productieproces van Vibro-SD palen is volledig geautomatiseerd.

Op de foto’s krijgt u een indruk van deze machines. De foto’s zijn gemaakt door Astrid Wijdekop (GP-buro).

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

anker

Delen