De politie is altijd bij een ontruiming aanwezig. Indien de bewoner niet aanwezig is dan zal de voordeur moeten worden opengemaakt, op dat moment is de hulp-Officier van Justitie van de politie (hOvJ)van belang.

De hOvJ is in beginsel aanwezig om de belangen van de bewoner in de gaten te houden. De hOvJ zal dus kijken of de gerechtsdeurwaarder wel rechtmatig naar binnen gaat (er moet wel een vonnis zijn), maar ook of er wel op een juiste wijze wordt omgegaan met de inboedel van de bewoner.

Tijdens deze ontruiming werd drie vuurwapens aangetroffen. Uit onderzoek bleken dit geen echte vuurwapens te zijn, maar deze waren niet van echt te onderscheiden.
De wapens zijn door ons in beslag genomen en er wordt tegen de eigenaar proces-verbaal opgemaakt.

Voor meer informatie kijk op:
www.vraaghetdepolitie.nl/wapens

Wat doet een deurwaarder:
Deurwaarders werken altijd in opdracht van een schuldeiser. Deze schuldeiser moet een deurwaarder inschakelen, wil hij bijvoorbeeld via een beslag een vordering innen of als hij een woning wil laten ontruimen. Eigenrichting is in Nederland namelijk strikt verboden. Een deurwaarder is ook (bijna) altijd verplicht om zijn medewerking te verlenen aan een schuldeiser. Dit wordt de zogenaamde ministerieplicht genoemd.

anker