In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit is er een nieuw ‘wapen’: het MIT (Multidisciplinair Interventie Team). Vrijdag werd de nieuwe locatie van dit team geopend. Dit team is gevestigd in het politiebureau te Gorinchem aan de Eike’s Hof.

Burgemeester Reinie Melissant werd de locatie geopend door Minister Ferd Grapperhaus.

Foto: Reinie Mekissant.

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT kan dankzij investeringen van het kabinet uitgroeien naar een (inter)nationaal opererend team dat zich gaat toeleggen op het blootleggen en frustreren van criminele structuren en hun illegale verdienmodellen die onze samenleving dreigen te corrumperen.

Verder wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen verstevigd. In diverse wijken worden preventieve maatregelen ingezet om criminele carrières van jongeren te voorkomen. Ook worden projecten opgezet en maatregelen onderzocht om crimineel vermogen beter in beeld te brengen en af te pakken.

foto: Reinie Melissant

anker