De gemeenteraad van Gorinchem heeft besloten om voorlopig digitaal te blijven vergaderen. Bij uitzondering kan een raadsvergadering wel fysiek plaatsvinden, op een externe locatie. Inspreken op de zeepkist en parallelsessies zullen wel fysiek blijven plaatsvinden.

1,5 meter is nog steeds de norm

De gemeenteraad hoopte na 1 september weer fysiek bijeen te kunnen komen, omdat het digitale vergaderen de nodige beperkingen kent. Inmiddels luidt ook na 1 september het advies om thuis te werken en is 1,5 meter afstand bewaren nog steeds de norm. Dit betekent dat de voltallige raad, met de noodzakelijke ondersteuning, niet in de raadszaal past.

Fysiek vergaderen alleen bij parallelsessies en in bijzondere gevallen

Parallelsessie kunnen wel plaatsvinden in de raadszaal. De raadszaal is deze zomer daarop aangepast, onder andere met spatschermen. Daarnaast wordt er om en om een stoel vrij gehouden en neemt men bij een volgende sessie plaats op de lege stoelen. Zo kan er coronaproof vergaderd worden.

In bijzondere gevallen zal de raad op een externe locatie bijeenkomen, waar wel op 1,5 meter afstand vergaderd kan worden. Denk aan de eerdere raadsvergadering over de Perspectiefnota en de aankomende raadsvergadering over de begroting in november. Maar voor de reguliere maandelijkse vergadering vindt de raad dit financieel niet verantwoord.

Afweging alternatieven

De gemeenteraad heeft verschillende alternatieven voor fysiek vergaderen overwogen. Deze alternatieven zijn afgevallen omdat ze bijvoorbeeld niet passen binnen de eisen van onze democratie. Zo moeten mensen bijvoorbeeld raadsvergaderingen kunnen volgen en daarvoor is streaming nodig. Of het past niet binnen wet- en regelgeving of het brengt te hoge kosten met zich mee.

anker