Het antimalariamiddel hydroxychloroquine leidt bij COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling tot significant betere resultaten dan tot dusver gedacht. De kans op overplaatsing naar de IC ligt 53 procent lager dan bij patiënten die geen behandeling kregen. Dit blijkt uit landelijk retrospectief onderzoek onder 1064 patiënten, waar ook het Beatrixziekenhuis in Gorinchem medewerking aan verleende.

Behandelwijzen
Toen de COVID-19 pandemie uitbrak, ontbraken eenduidige richtlijnen om het virus adequaat te behandelen. In sommige Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten hydroxy-chloroquine voorgeschreven, in andere klinieken werd gekozen voor chloroquine. Omdat de effectiviteit van deze middelen niet was aangetoond, kozen sommige artsen ervoor om geen medicijnen voor te schrijven. Om exact deze reden was dit ook de gekozen behandelstrategie van de artsen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Deelname Beatrixziekenhuis
De landelijke variatie in medicatiebeleid was voor doctors Lammers en Groeneveld, de onderzoekers en internist-infectiologen van Isala in Zwolle, reden genoeg om de drie behandelstrategieën tegen het licht te houden. Veertien ziekenhuizen gaven gehoor aan hun oproep en bleken bereid hun gegevens te delen. Ook het Beatrixziekenhuis in Gorinchem werkte mee dankzij inspanningen van onder anderen onze internist-infectioloog Hannah Visser, die een van de mede-auteurs van het wetenschappelijk artikel over de studie is. ‘Door mee te werken, konden we helpen om nieuwe en betrouwbare inzichten op te doen over effectiviteit van medicatie en behandelstrategieën voor patiënten met corona. Dit is heel nuttige en waardevolle kennis voor de behandeling van patiënten. Nu en in de komende tijd blijven we actief in het verzamelen van gegevens over de behandeling van patiënten met corona. We weten weliswaar meer van het ziektebeeld dan dit voorjaar, maar weten nog lang niet alles. Verder wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de kennisbevordering onder behandelend artsen en dat is alleen maar goed.‘

Publicatie
Het volledige artikel “Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients” is beschikbaar via de International Journal of Infectious Diseases.