Op donderdag 15 oktober jl. heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de visie van het Innovatie- en afstudeercentrum: “Samen een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs en een leven lang ontwikkelen realiseren voor een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van stad en regio’ Ook is de gemeenteraad akkoord gegaan om de plannen van het Innovatie- en afstudeercentrum verder uit te laten werken en heeft ze voor de voorbereidingsfase 250.000 euro beschikbaar gesteld. 

Kwartiermaken

De scholen, het bedrijfsleven en de gemeente werken als sinds medio 2019 nauw samen aan deze ambitieuze plannen. In april 2021 moet het businessplan geschreven zijn. Er ligt dan een uitgewerkt plan voor het innovatie- en afstudeercentrum. De gemeenteraad beslist medio 2021 of het plan ook echt kan worden uitgevoerd. In de tussentijd zal ook een wervende naam voor de campus en het innovatiecentrum worden onthuld. Mevrouw Adrienne Vertooren is door de gemeente Gorinchem, schoolbesturen en het bedrijfsleven gekozen als kwartiermaken voor dit traject. Deze bekende Gorcumse ondernemer voerde al veel inspirerende gesprekken met leerlingen, scholen, ondernemers en ondernemersverenigingen in de regio voor innovatieve projecten. 

Thema’s

De belangrijkste thema’s die in het kader van het Innovatie- en afstudeercentrum ontwikkeld gaan worden zijn: ‘Smart Industries’ (robotisering en digitalisering) en ‘Klimaat, Energietransitie & Circulariteit’.  

Regiodeal

Vanuit het Rijk is er binnen de Regiodeal van juli jl. 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Innovatie- en afstudeercentrum. In juni 2021 moeten de plannen hiervoor bij het Rijk worden gepresenteerd. Het is een zogeheten A-project, wat betekent dat de rijksoverheid er veel potentie in ziet. Voorwaarden van de Regiodeal is dat voor het einde van het jaar 2023 dit plan gerealiseerd moet zijn.  

Beroepencampus

Vanuit de gemeente Gorinchem wordt met dit voorstel 4,5 miljoen euro opgenomen in de begroting voor de uiteindelijke realisatie van het Innovatie- en afstudeercentrum. De campus krijgt vorm aan de Hoefslag in Gorinchem-Noord zodat dit ook het daar te ontwikkelen bedrijventerrein een goede impuls kan geven. Dit gebouw komt in Gorinchem-Noord, bij de scholen die er al staan en nog gaan komen. Op de beoogde Beroepencampus komen leren, werken en innoveren samen. Er vormt zich zo een broedplaats waar ruimte is voor persoonlijke groei voor een ieder die meedoet: leerlingen, studenten, werknemers en ondernemers. 

Delen