Op deze pagina leest u actuele informatie over de bezoekregeling in het Beatrixziekenhuis.

 • De bezoekmomenten zijn dagelijks tussen 15.30 uur en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.
 • Per patiënt is één volwassen bezoeker welkom. Naast deze bezoeker mogen maximaal twee kinderen tot 18 jaar op bezoek. Bezoekers mogen elkaar niet afwisselen.
 • Vul voorafgaand aan uw bezoek de digitale vragenlijst naar gezondheidsklachten in. Zo weet u of u op bezoek mag komen.
 • Houd ook op bezoek 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Draag een niet-medisch mondneusmasker.
 • Kom niet bij een patiënt op bezoek als u klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, koorts, kortademigheid en/of recent opgetreden benauwdheid.

Er zijn enkele uitzonderingen op de bezoekregeling.

 • Patiënten met corona mogen dagelijks één bezoeker ontvangen tussen 19.00 en 20.00 uur. Bezoek moet zich melden bij de balie op de verpleegafdeling. Daar worden instructies gegeven en krijgt de bezoeker een mondneusmasker, schort en handschoenen. Ook tijdens dit bezoek moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Op de Intensive Care geldt dit bezoekuur voor patiënten met corona niet: hier worden afspraken op maat gemaakt.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mogen beide ouders de hele dag op bezoek. Daarnaast mag één ouder bij een ziek kind overnachten.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mogen naast de ouder(s) maximaal twee broertjes of zusjes (tot 18 jaar oud) op bezoek.
 • Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Heeft de partner klachten die kunnen duiden op corona, overleg dan met de afdeling verloskunde. De partner mag dag en nacht bij moeder en kind verblijven. Broertjes of zusjes (maximaal 2) zijn welkom tijdens de bezoekmomenten.
 • Voor de zwangere opgenomen patiënt gelden de standaard bezoektijden: één volwassene bezoeker en maximaal twee kinderen tot 18 jaar zijn welkom tijdens deze bezoekmomenten.
 • Op de Intensive care worden maatwerkafspraken gemaakt.
 • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
 • Bij een patiënt met een delier of taalbarrière, mag één bezoeker aanwezig zijn (rooming-in).
 • Patiënten mogen bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden door één begeleider naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.
 • Patiënten die de polikliniek bezoeken worden gevraagd alleen te komen. Indien nodig en als een patiënt een uitslag krijgt, is één begeleider toegestaan.
Delen