Naar aanleiding van een artikel in de regionale krant zijn er heel veel vragen over het voortbestaan van de Spoedeisende Hulp in Gorinchem. De spoedzorg zal niet zomaar verdwijnen uit Gorinchem. Er is géén sprake van een voornemen om de Spoedeisende Hulp in het Beatrixziekenhuis te sluiten. Dat deze suggestie wel gedaan wordt, is het gevolg van de landelijke discussie rondom de inrichting van de spoedzorg in ons land. Een discussie die belangrijk is en waarin wij graag meedenken.

Vlak voor de zomer publiceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een schets waarin gebrainstormd wordt over mogelijkheden om de acute zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. In deze schets wordt zonder grenzen, zonder barrières en zonder beperkingen nagedacht over hoe we de spoedzorg in Nederland het beste kunnen organiseren. Dat is belangrijk om te doen, om ook in de toekomst de beste zorg dichtbij te kunnen bieden. Het is dus geen concreet plan, maar een zoektocht  naar een toekomstbestendig systeem, nadrukkelijk bedoeld om feedback op te halen uit het werkveld.

Wij denken natuurlijk heel graag mee! Ziekenhuizen hebben gezamenlijk daarom al gereageerd op de schets van het ministerie. Acute zorg leveren blijft belangrijk. Wij zien mogelijkheden om deze toekomstbestendig en beter te organiseren, zonder in te leveren op kwaliteit en bereikbaarheid. Het Beatrixziekenhuis zal daarom ook samen met de huisartsen in Gorinchem een reactie geven op het stuk van het Ministerie van VWS. In deze gezamenlijke visie zit nadrukkelijk wél een functie voor spoedeisende zorg in Gorinchem. Een visie die als uitgangspunt heeft dat de juiste zorg op de juiste plek, dichtbij geregeld wordt. Voor alle inwoners van Gorinchem en de regio.

Lees ook: Beatrix moet spoedeisende...

Delen