Sinds de aanpassing in de wet Basisregistratie Personen in 2019 geven ouders steeds vaker hun vroeg in de zwangerschap overleden kindje aan bij de burgerlijke stand. In 2020 eindigden helaas acht onvoldragen zwangerschappen in een miskraam voor de 24e week.

Uitvaartondernemingen constateren regelmatig dat de ouders bij hun vroeg in de zwangerschap overleden kindje, individueel afscheid willen nemen. Er is in Gorinchem echter nog geen plaats waar zij een zichtbare plek hebben om hun kindje te herdenken, as uit te strooien of te begraven. De gemeenteraad denkt dat Vlindertuin in die behoefte kan voorzien. Het zal het verdriet van de ouders niet wegnemen, maar kan hen veel troost geven.

Er werd door de raad positief gereageerd op het voorstel en stemde unaniem in met de motie waarin de raad het college oproept een Vlindertuin in te richten.

PiaBay
Delen