Mede door de coronacrisis moeten helaas steeds meer mensen gebruikmaken van de Voedselbank. De Voedselbank helpt graag maar dat wordt ook voor hen steeds moeilijker. Zij krijgen hierdoor zelf een tekort aan producten. Ze doen er ook alles aan om die problemen op te lossen.

Inmiddels doen zij daarom onder meer aan crowdfunding om toch het nodige te kunnen doen voor hen die die dit nodig hebben. Woningcorporatie Poort6 wilde ook een steentje bijdragen om de Voedselbank bij te staan hun goede werk te kunnen blijven doen.

Om bij te dragen aan deze nood heeft Poort6 een donatie gedaan aan de Voedselbank.  Als huurdersvereniging voelen zij een verantwoordelijkheid naar onze samenleving. Een mooi voorbeeld voor andere organisaties of individuele burgers. Een donatiie wordt zeer op prijs gesteld. Alle beetjes helpen tenslotte.

Lees ook: Voedselbank zoekt donors

Delen