Op deze pagina leest u actuele informatie over de bezoekregeling in het Beatrixziekenhuis.

 • De bezoekmomenten zijn dagelijks tussen 15.30 uur en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.
 • Per patiënt is één volwassen bezoeker welkom. Naast deze bezoeker mogen maximaal twee kinderen tot 13 jaar op bezoek. Bezoekers mogen elkaar niet afwisselen.
 • Vul voorafgaand aan uw bezoek de digitale vragenlijst naar gezondheidsklachten in. Zo weet u of u op bezoek mag komen.
 • Houd ook op bezoek 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er geldt een dringend advies om een niet-medisch mondneusmasker te dragen tijdens uw bezoek.
 • Kom niet bij een patiënt op bezoek als u klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, koorts, kortademigheid en/of recent opgetreden benauwdheid.
foto: Andrea Piacquadio

Er zijn enkele uitzonderingen op de bezoekregeling.

 • Patiënten met corona mogen dagelijks één bezoeker ontvangen tussen 15.30 en 16.30 uur. Bezoek moet zich melden bij de ingang van de verpleegafdeling. Daar worden instructies gegeven en krijgt de bezoeker een mondneusmasker, schort en handschoenen. Ook tijdens dit bezoek moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Op de Intensive Care geldt dit bezoekuur voor patiënten met corona niet: hier worden afspraken op maat gemaakt.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mogen beide ouders de hele dag op bezoek. Daarnaast mag één ouder bij een ziek kind overnachten.
 • Op de kinder- en jeugdafdeling mogen naast de ouder(s) maximaal één broertje of zusje (tot 13 jaar oud) op bezoek.
 • Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Heeft de partner klachten die kunnen duiden op corona, overleg dan met de afdeling verloskunde. De partner mag dag en nacht bij moeder en kind verblijven. Broertjes of zusjes (maximaal één) zijn welkom tijdens de bezoekmomenten.
 • Voor de zwangere opgenomen patiënt gelden de standaard bezoektijden: één volwassene bezoeker en maximaal één kind tot 13 jaar zijn welkom tijdens deze bezoekmomenten.
 • Op de Intensive care worden maatwerkafspraken gemaakt.
 • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
 • Bij een patiënt met een delier of taalbarrière, mag één bezoeker aanwezig zijn (rooming-in).
 • Patiënten mogen bij opname en ontslag gebracht en gehaald worden door één begeleider naar en van de afdeling. Dat geldt ook voor de dagbehandeling. Tijdens de behandeling mogen begeleiders niet in het ziekenhuis blijven.
 • Patiënten die de polikliniek bezoeken worden gevraagd alleen te komen. Indien nodig en als een patiënt een uitslag krijgt, is één begeleider toegestaan.
Delen