vrijdag, april 3, 2020

Zuid-Holland past bedieningstijden bruggen en sluizen aan vanwege coronavirus

De winterbedieningstijden voor bruggen en sluizen van de provincie Zuid-Holland worden verlengd. De ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) nopen de provincie tot deze maatregel.

Corona in begrijpelijke taal

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

Bekeuring voor niet houden aan social distance

In wijkpark 't Haagje heeft de politie Lek en Merwede helaas toch in moeten grijpen met drastische maatregelen. Een drietal hielden zich niet aan de afstand van 1,5 meter.

Boodschappen vanuit Het Gasthuis

Rivas zorgroep probeert de bewoners van verpleeghuis Het Gasthuis toch een beetje afleiding te geven nu zij geen bezoek krijgen. Een mooi en ontroerend idee.

Openbare laadpaal aanvragen

De gemeente helpt u alleen met een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten.

Bibliotheek AanZet is er online voor iedereen

Het grootste deel van Nederland zit ineens veel thuis. De Bibliotheek AanZet vindt het belangrijk dat iedereen toch kan blijven lezen én leren. Dit kan allereerst in onze virtuele vestiging. Veel leden weten dit online aanbod met o.a. e-books en luisterboeken al te vinden.

Maatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn er sinds 15 maart maatregelen genomen. De maatregelen die tot 6 april golden, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Premier Rutte maakte dit dinsdagavond 31 maart bekend. ‘We realiseren ons dat we veel van mensen vragen. Maar het is echt nodig’, aldus Rutte.

Concordia Damen bouwt opleidingsschip STC Group

Concordia Damen gaat het nieuwe opleidingsschip van STC Group bouwen, de AB INITIO. Zij heeft de Europese aanbestedingsopdracht gegund gekregen. De werf heeft een onderscheidend en tegelijkertijd herkenbaar ontwerp gemaakt.

Partijen bekrachtigen samenwerking herinrichting Heuffterrein Vuren

Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De komende maanden werken zij de globale plannen, die mede als basis hebben gediend voor het ontwerp-projectplan Waterwet, verder uit.

Vaartijden Riveer worden verder aangescherpt

De verscherpte dienstregeling heeft onder andere ook invloed op de aanstaande feestdagen Tweede Paasdag en Koningsdag. Daarnaast moeten de zaterdagdiensten op de voet- en fietsveren verder worden ingekort. De tijdelijke dienstregeling is te vinden in de reisplanner op de website en in de Riveer app.

Reactie Gorcum Actief op Nieuwe Doelen-voorstel Democraten Gorinchem

Democraten Gorinchem stellen voor om de 7 miljoen, die bedoeld was voor een groot podium in Gorinchem, niet te investeren in de Nieuwe Doelen, maar te verdelen over bestaande culturele voorzieningen en ondernemers. Gorcum Actief heeft grote problemen met dit voorstel, dat Pierre Schefferlie als motie wil indienen.

Even een pauze

Het coronavirus zorgt er wel voor dat iedereen de sociale media gaat ontdekken en meer gaat gebruiken. Het is natuurlijk een prima manier om zonder op de afstand te hoeven letten een stukje dichter bij elkaar te brengen.

Invloed coronacrises op website

Het aantal lezers van deze website is flink gestegen in maart. Normaal wordt ik daar blij van. Toch zit er nu een wrang smaakje aan, want net als voor andere media is het coronavirus hier debet aan.

Bedankje voor hulp

Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. De politie Lek en Merwede is in ieder geval heel blij met de hulp van burgers die zij kregen op de Banneweg. Dit lezen we op Instagram.

‘De groene wimpel is een extra kroon op je werk’

Duurzaamheid is al lange tijd een belangrijk bedrijfsonderdeel van de passantenhaven Lingehaven in Gorinchem. Sinds 2011 draagt de haven in hartje Gorinchem de blauwe vlag en sinds 2018 mag daar ook de groene wimpel bij gehangen worden.