Afgelopen vrijdag, 17 januari,  hebben alle leerlingen in groep 3 van CBS De Tamboerijn het Letterdiploma behaald.

Zij herkennen nu alle aangeboden letters en kunnen ze ook schrijven. Nieuwe woorden maken met de letters is natuurlijk helemaal superleuk! 

De Nationale Voorleesdagen staan weer voor de deur, maar zèlf lezen is toch het allerleukst!

Leerlingen van groep 3 krijgen het Letterdiploma uitgereikt op CBS De Tamboerijn. (foto: Regine van Leeuwen)