Onder aan de Merwededijk zagen agenten dat daar diverse dieren bedreigd werden door het hoge water van de Merwede.

Daar stonden geiten pootje te baden. Hun woningen waren reeds behoorlijk nat geworden. De verantwoordelijke persoon te kennen gegeven dat niet alleen de schaapjes op het droge moeten maar ook de geiten. We houden het in de gaten.

Nadat de agenten aangaven dat actie moest worden ondernomen omdat anders over zou worden gegaan tot zaakwaarneming en proces-verbaal zij de geiten verplaatst naar de andere kant van de dijk tussen de schapen en voor de overige 2 de hokken hogerop de dijk laten zetten. 

Een melding laat zien dat ook de brandweer ter plaatse is geweest.

Foto;s: uit filmpje wijkagent Jaap de Groot