Veel zelfstandigen zonder personeel maken zich op dit moment ernstige zorgen. Door de corona-crisis zien zij hun inkomsten sterk afnemen en voorzien ze vergaande financiële problemen. Op dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een tijdelijke, versoepelde regeling aan voor deze zelfstandigen. Een speciaal telefoonteam van Avres beantwoordt op dit moment vragen van zzp’ers over deze regeling.

De aangekondigde regeling is bedoeld om zzp’ers financieel te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze versoepelde regeling is een variant op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Avres voert de Bbz uit voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

De tijdelijke versoepelde regeling Bbz

Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud over een periode van drie maanden. De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk en het inkomen van de partner en/of vermogen wordt voor deze tijdelijke regeling buiten beschouwing gelaten. .

Uitvoering door Avres

Avres anticipeert op het nu al sterk groeiend aantal vragen van ongeruste zelfstandigen. Veel van hen bellen met Avres voor een kort intake gesprek. Een team van medewerkers zit klaar om vragen te beantwoorden en intakes te behandelen. Voor de uitvoering van de regeling zet Avres een versnelde aanvraagprocedure op. Avres weet nu nog niet precies hoe deze tijdelijke regeling er formeel uit komt te zien. Meer informatie en richtlijnen vanuit het ministerie volgen op een later moment. Avres kiest ervoor om ongeruste zzp’ers desondanks wel al te woord te staan en te helpen.

Speciale helpdesk

Speciaal voor deze regeling heeft Avres een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183-650200 (keuzemenu, toets 1).

Andere maatregelen

De versoepelde regeling Bbz is slechts één van de maatregelen voor ondernemers die het kabinet aankondigde. Een groot deel van de maatregelen wordt uitgevoerd door UWV en banken. Voor een totaaloverzicht van alle regelingen kunnen ondernemers terecht op de website van de KvK: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#inkomensondersteuning