Vanaf vrijdag 27 maart mogen patiënten in het Beatrixziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Een moeilijke beslissing, die is genomen uit veiligheidsoverwegingen. We hebben deze keuze gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is voor onze patiënten en hun naasten. Het is een noodzakelijke stap om nog meer veiligheid te bieden aan onze patiënten en medewerkers.

Uitzonderingen
Op deze bezoekregeling zijn enkele uitzonderingen.
•    Op de kinder- en jeugdafdeling mag één ouder of voogd bij een opgenomen kind verblijven. Liefst steeds dezelfde ouder/voogd (dus geen afwisseling).
•    Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling.
•    Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
•    Patiënten die de polikliniek bezoeken voor een afspraak, mogen één begeleider meenemen. Deze begeleider mag dan geen gezondheidsklachten zoals verkoudheid of koorts hebben.
•    Bij een patiënt met een delier, mag één bezoeker aanwezig zijn.

Bezoekers melden zich bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Daar wordt gecontroleerd op gezondheidsklachten.

Afdeling radiologie beperkt open

De afdeling radiologie in het Beatrixziekenhuis is beperkt geopend, we voeren hier momenteel uitsluitend (semi)spoedonderzoeken uit. Gaat uw afspraak niet door, dan wordt u telefonisch geïnformeerd. Wordt u niet gebeld? Dan kunt u er op rekenen dat uw afspraak gewoon doorgaat. Het inlopen voor een röntgenfoto zetten we tijdelijk stop.