De afgelopen jaren werden de gft containers in Gorinchem na het ledigen, door een speciaal reinigingsbedrijf gewassen. Een service die vier keer per jaar in de zomermaanden werd aangeboden. Dit werd gedaan om afval scheiden te stimuleren. Dit jaar gebeurt dit nog een keer in de maand september. Daarna stopt de gemeente Gorinchem met het aanbieden van deze wasbeurten.

De kosten voor het reinigen van de containers zijn sinds dit jaar met maar liefst 50% toegenomen. Inwoners kunnen zelf veel doen om containers schoon te houden. De containers gaan met warm weer soms stinken. Dat is niet prettig, maar niet gevaarlijk.

Door het stoppen van deze service bespaart de gemeente 60.000 euro per jaar. De kosten die jaarlijks nodig zijn om afval en grondstoffen te verwerken stijgen. We kijken daarom kritisch naar de keuzes in afvalbeleid.